12 SDZ BIP
Aktualności
Wtorek, 24 kwietnia 2018 r.
15.02.2013
Warsztaty metodyczne w 2 BZ

„Nie ma nic cenniejszego niż człowiek, człowiek którym trzeba pokierować w taki sposób aby najefektywniej wypełniał swoje zadania. Duża w tym rola dowódców, których napotka w swojej karierze w myśl zasady wielkim przywilejem dla podwładnego jest być mądrze dowodzonym, lecz również organy kadrowe swoimi decyzjami decydują o obliczu służby wielu żołnierzy” tymi słowami Zastępca dowódcy – Szef Sztabu 12 SDZ – gen. bryg. Krzysztof MOTACKI rozpoczął warsztaty metodyczne nt. „Optymalne wykorzystanie zasobów osobowych struktur kadrowych”, które w dniach 13-14.02.2013r. odbyły się w 2 Brygadzie Zmechanizowanej. Merytoryczną pieczę nad właściwym przebiegiem dwudniowych warsztatów metodycznych trzymał Szef Zarządu Zasobów Osobowych DWLąd – płk Zbigniew SZAJBEL, któremu towarzyszyli przedstawiciele departamentu Kadr MON z płk Andrzejem OSTROWSKIM na czele oraz Szef Oddziału Personalnego P-1 SG WP płk Sławomir WIĘCKOWSKI. Głównymi celami dwudniowych warsztatów było usprawnienie realizowania spraw kadrowych w brygadach i pułkach jak również wprowadzenie sposobu organizacji pracy sekcji personalnych jednostek wojskowych, która pozwoli w szerszym zakresie przygotować osoby funkcyjne S-1 batalionu strukturalnego do służby w strukturach sekcji personalnej brygad i pułków. W pierwszym dniu trwania warsztatów głos zabierali Szefowie Sekcji Personalnych jednostek wojskowych skupiając się głównie w swych wypowiedziach na omówieniu funkcjonowania szeroko pojętej współpracy kadrowców służących w batalionach z personalnymi sekcjami brygadowymi w kontekście oczekiwanego kierunku zmian. Drugi dzień to prelekcje Szefów Wydziałów Personalnych G-1, którzy odnieśli się do propozycji zapisów w kartach opisu stanowisk służbowych oraz w zakresach obowiązków komórek kadrowych, co zostało skonfrontowane z przedstawieniem modelowego zapisu omawianych dokumentów przez Szefa Oddziału Personalnego – płk Mieczysława FURMANOWICZA. Podsumowując szkolenie płk Eugeniusz SZAJBEL podziękował ze profesjonalne przygotowanie się do wystąpień oraz udziału w dyskusji przybyłych oficerów jednocześnie określił wytyczne do dalszej pracy nad omawianymi dokumentami kadrowymi. Zapoznanie z Salą Tradycji oraz z historią Złocienieckiej Brygady i całego kompleksu jak również wejście na „słynne” Złocienieckie wieże zakończyło wizytę przybyłych gości w 2 Brygadzie Zmechanizowanej.

Tekst i zdjęcia: por. Sebastian Stawiński
Jesteś: 4987372 gościem na naszej stronie