12 SDZ BIP
Aktualności
Sobota, 21 lipca 2018 r.
26.03.2018
12 Brygada Zmechanizowana
W dniach od 23 do 25 marca br. pododdziały 12 Brygady Zmechanizowanej realizowały przedsięwzięcie szkoleniowe z zakresu pokonywania przeszkody wodnej w oparciu o poligon w Drawsku Pomorskim.
Szkolenie przeznaczone było przede wszystkim dla żołnierzy 1 batalionu piechoty zmotoryzowanej  „Legionów”, podczas którego pododdział pokonywał szeroką przeszkodę wodną w postaci jeziora „Zły Łęg” w Centrum Szkolenia Poligonowego – Drawsko Pomorskie. Wykorzystując ogromne doświadczenie, żołnierze pododdziału sprawnie wykonali wszystkie postawione zadania przygotowawcze postawione przez dowódcę batalionu – podpułkownika Piotra Puchałę. Po uprzednim zajęciu rejonu wyjściowego do przeprawy pododdziały batalionu przystąpiły do pokonania przeszkody wodnej.  Jako pierwsza na przeciwległy brzeg przeprawiła się 1 kompania zmotoryzowana w celu zabezpieczenia rejonu przeprawy. Następnie przeprawiały się kolejne pododdziały batalionu.  Po przeprawie żołnierze zajęli określony teren , który w zadaniu od dowódcy batalionu mieli zdobyć, następnie sprawdzili stan sprzętu, uzupełnili amunicję, paliwo oraz żywność czyli odtworzyli zdolność bojową. Ze względu na niekorzystne warunki hydrologiczne panujące w okresie szkolenia w rejonie jeziora „Złego Łęgu” przeprawa przez jezioro odbywała się z wykorzystaniem inżynieryjnych środków przeprawowych będących na wyposażeniu kompanii pontonowej 5 Pułku Inżynieryjnego, który wykonał prom przewozowy pod obciążenie 80 ton. Nad bezpieczeństwem szkolących się wojsk czuwała grupa ratunkowo – ewakuacyjna
z 2 stargardzkiego batalionu saperów. W trzy dniowym szkoleniu wzięło około 400 żołnierzy oraz około 90 jednostek sprzętowych.
„Zajęcia miały na celu doskonalić i zgrywać umiejętności załóg transporterów
i pozostałych żołnierzy batalionu przy organizacji i praktycznym wykonaniu forsowania. Wnioski jakie zostaną wyciągnięte zostaną wykorzystane w dalszym procesie szkolenia by lepiej przygotować pododdział  do zbliżającego się ćwiczenia pk. Saber Strike 18” – podsumował major Michał Kostrubiec.


Zdjęcia i tekst: por. Bartłomiej Kulesza – oficer prasowy 12BZ

Jesteś: 5253648 gościem na naszej stronie