12 SDZ BIP
Aktualności
Piątek, 19 stycznia 2018 r.
22.12.2017
7 Brygada Obrony Wybrzeża
Mając na względzie potrzebę działania na rzecz obronności państwa oraz wychowania patriotycznego młodzieży, umacnianie etosu chlubnych tradycji Wojska Polskiego, zgodnie z Decyzją Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 09 czerwca 2009r. dzisiaj 20. grudnia odbyła się  uroczystość podpisania porozumienia o współpracy między, 7 Pomorską Brygadą Obrony Wybrzeża a:
- Liceum Ogólnokształcącym im. Wacława Sierpińskiego w Słupsku;
- Zespołem Szkolno-Przedszkolny w Redzikowie;
- Zespołem Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku.

Dowódca Brygady powitał przybyłych na uroczystość gości w osobach Starosty Słupskiego Pana Zdzisława KOŁODZIEJSKIEGO, Dyrektorów placówek szkolnych, Pań mgr Sylwii SEXTON, mgr Jolanty WĘGIELNIK, mgr inż. Iwony WOJTKIEWICZ, które przybyły wraz z delegacjami uczniów, oraz przedstawicieli lokalnych mediów. Brygadę reprezentowali płk Marcin ADAMSKI Zastępca Dowódcy Brygady, ks. kmdr. ppor. Bolesław LESZCZYŃSKI kapelan Garnizonu Słupsk, Szef Sekcji Wychowawczej mjr Tomasz MIELCZAREK, oraz przedstawiciel działającej przy klubie wojskowym grupy rekonstrukcji historycznych „Grzmot” w osobie mjr rez. Andrzeja LIBERKA.
Porozumienia w sposób szczegółowy precyzują zasady współpracy, których celem jest między innymi pozyskiwanie społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa, upowszechnianie działalności wolontariackiej na rzecz obrony narodowej, promowanie nowego modelu służby w Wojskach Obrony Terytorialnej oraz w Narodowych Siłach Rezerwowych. Szczególny nacisk w nowym wymiarze współpracy kładzie się na wychowanie patriotyczne oraz edukacje pro obronną młodzieży szkolnej, oraz upowszechnianie tradycji i historii walk narodu polskiego o wolność i niepodległość Ojczyzny jak i promowanie dokonań i osiągnięć Brygady.
Po okolicznościowych przemówieniach Dowódcy Brygady oraz zaproszonych gości nadszedł czas na podpisanie przez zainteresowane strony stosownych dokumentów.                                              
W imieniu 7 Pomorskiej Brygady Obrony Wybrzeża porozumienie podpisał Dowódca płk dypl. Rafał OSTROWSKI, za szkoły jej Dyrektorzy, w osobach Pań mgr Sylwii SEXTON, mgr Jolanty WĘGIELNIK oraz mgr inż. Iwony WOJTKIEWICZ.
Uroczystość miała miejsce w sali tradycji jednostki Niebieskich Beretów,
w obecności żołnierzy, Pocztu Sztandarowego 7 Pomorskiej Brygady Obrony Wybrzeża oraz Pocztów Sztandarowych Szkół.

Foto. st. sierż. M. Gawlik
Tekst kpt. P. Spólny
 
Jesteś: 4690356 gościem na naszej stronie