12 SDZ BIP
Aktualności
Poniedziałek, 25 czerwca 2018 r.
21.12.2017
5 Lubuski pułk artylerii
W dniu 20 grudnia w Sali Audiowizualnej 5 pułku artylerii odbyła się narada szkoleniowo- metodyczna, dowódcy pułku z dowódcami dywizjonów, baterii i samodzielnych pododdziałów.
Jako pierwszy wystąpił pełniący obowiązki zastępcy dowódcy pułku ppłk Zbigniew Zawadzki, który ocenił działalność szkoleniowo – metodyczną realizowaną  w 2017 w pułku.
W następnej kolejności wypowiadali się poszczególni dowódcy dywizjonów, którzy podpierając się prezentacjami przedstawiali wnioski wynikające z udziału w przedsięwzięciach szkoleniowych w 2017 roku, wynikające z kontroli prowadzonej w pułku oraz analizę i doświadczenia wynikające z służby przygotowawczej. Następnie zastępca dowódcy przedstawił wytyczne do działalności szkoleniowej w 2018 roku.  Odprawę zakończyło wystąpienie dowódcy pułk pułkownika Jacka Kilińskiego, który przedstawił priorytety szkoleniowo – metodyczne na 2018 rok.
Na zakończenie narady pułkownik Kiliński wraz z Szefem  Sekcji Wychowania Fizycznego i Sportu  wręczyli dowódcom dywizjonów i batalionu pamiątkowe statuetki za krzewienie kultury fizycznej. W rywalizacji sportowej 5. Lubuski pułk artylerii zdobył III miejsce w rywalizacji sportowej 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej.
 Po naradzie w Klubie Wojskowym odbyło się spotkanie opłatkowe dowódcy pułku z kierowniczą kadrą, pracownikami RON i przybyłymi na tę okoliczność zaproszonymi gośćmi.
Pułkownik Kiliński składając życzenia bardzo wiele ciepłych słów skierował do przybyłych i ich rodzin życząc wszystkim i każdemu z osobna ciepłych, rodzinnych, pełnych spokoju Świąt Bożonarodzeniowych.
Ksiądz Kapelan mjr Tomasz Szefliński duszpasterz sulechowskich artylerzystów – życząc wszystkim przybyłym radosnych świąt pobłogosławił wigilijne potrawy,  które tradycyjnie przygotowali żołnierze batalionu logistycznego dowodzonego przez ppłk Leszka Drzazgę.
Przy blasku świec z Betlejemskim Światełkiem Pokoju, które przekazali sulechowskim żołnierzom harcerze z Hufca Babimojsko – Sulechowskiego ZHP wszyscy zebrani podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia.

Autor i zdjęcia: st. chor. Tomasz Rybarczyk

 

Jesteś: 5174997 gościem na naszej stronie