12 SDZ BIP
Aktualności
Sobota, 21 lipca 2018 r.
05.10.2017
5 Lubuski pułk artylerii
Przez dwa dni 04-05 października br. kandydaci do Szkół Podoficerskich zostali poddani sprawdzianom w celu zweryfikowania ich umiejętności z wiedzy wojskowej.

Weryfikacja rozpoczęła się w środę 04 października br. na palcu apelowym od przedstawienia kandydatom zakresu oraz planu przeprowadzanych testów. Odpowiedzialnym za cały zakres przeprowadzonych sprawdzianów był Starszy Podoficer Dowództwa 5 pułku starszy chorąży sztabowy Ryszard Kaliński.
 
Na rozpoczęciu był obecny pełniący obowiązki Zastępcy Dowódcy pułku ppłk Zbigniew Zawadzki, który zwracając się do kandydatów powiedział: "... szkoła podoficerska jest najważniejszą drogą w zdobywaniu kolejnych doświadczeń oraz odpowiedzialności za podwładnych. To droga trudna, ale dająca satysfakcję i umożliwiająca otwieranie kolejnych drzwi w zawodowej karierze. Dlatego każdy podoficer musi być wszechstronny, potrafiący nie tylko dobrze strzelać, ale także znać regulaminy: ogólny oraz musztry, być sprawnym fizycznie i umieć zachować zimną krew w sytuacjach trudnych. Tylko tacy żołnierze mają szansę znaleźć się w szeregach podoficerów, a wstępna weryfikacja pomoże wytypować wśród wszystkich kandydatów tych najlepszych".
 
Żołnierze zostali poddani sprawdzianom ze strzelania na celność i skupienie, z taktyki, obrony przed bronią masowego rażenia, czerwonej taktyki, wychowania fizycznego, Ceremoniału Wojskowego, znajomości Ustawy o Dyscyplinie Wojskowej, Konstytucji RP oraz Kodeksu Honorowego Żołnierza Zawodowego WP.
 
Kandydaci, którzy pozytywnie zdali testy oraz sprawdziany zostaną zgłoszeni do dalszej weryfikacji w jednej z czterech szkół podoficerskich.
 
 

Tekst: st. chor. Tomasz Rybarczyk
Zdjęcia: szer. Marcin Zając
 
 
 
Jesteś: 5253671 gościem na naszej stronie