12 SDZ BIP
Aktualności
Sobota, 21 lipca 2018 r.
16.09.2017
2 Brygada Zmechanizowana Legionów
Podczas ćwiczenia RYŚ-17 działanie stanowiska dowodzenia 2 Brygady Zmechanizowanej Legionów odwiedził Dowódca 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej generał dywizji Rajmund Andrzejczak.

Stanowisko dowodzenia 2 Brygady podczas manewrów RYŚ-17 tętni życiem, a dokładniej licznymi zadaniami. Ze wszystkich stron słychać było meldunki o sytuacji bieżącej, o przeciwniku oraz ruchach wojsk własnych. Szefowie pionów przygotowywali się do przekazania zmiany.
 
W tym samym czasie do rejonu SD zbliżały się zamaskowane pojazdy. Gdy podjechały bliżej okazało się, że to Dowódca 2 Brygady pułkownik Artur Pikoń wrócił na stanowisko. Nie przyjechał jednak sam. Z kolejnego pojazdu wysiadł kierownik ćwiczenia generał dywizji Rajmund T. Andrzejczak.
 
Dowódca 12 Dywizji przyjechał sprawdzić działanie sztabu 2BZ. Po wejściu do budynku, w którym zorganizowano stanowisko oczom kierownika ćwiczenia ukazały się bardzo dobrze zorganizowane miejsca pracy. Komputery, mapy, oświetlenie, łączność, wszystko na najwyższym poziomie. Każdy pion, każda grupa znajduje się w osobnym pomieszczeniu. Są one jednak tak połączone między sobą, aby przepływ informacji nie był niczym zakłócony i odbywał się jak najszybciej.
 
Generała Andrzejczaka zapoznano z całym składem osobowym SD. Dowódca „Dwunastki” przywitał się z każdym żołnierzem zamieniając kilka zdań, ale szczególną uwagę zwrócił na żołnierzy rezerwy. Kierownik ćwiczenia rozmawiał z rezerwistami jak odbierają szkolenie oraz samo ćwiczenie, w którym przyszło im wziąć udział. 
 
Dowódcę interesowało również ich pochodzenie i czym się zajmują w cywilu. Jak się okazało, niektórzy mają takie doświadczenie zawodowe, którym mogli podzielić się z żołnierzami zawodowymi i wzbogacić ich wiedzę.
Dowódca Dywizji wysłuchał również cennych uwag co rezerwiści zmieniliby w armii, aby ich zdaniem usprawnić działanie. Były to spostrzeżenia ludzi na co dzień nie mających styczności z wojskiem,  ale dla nas każda opinia jest cenna. Dzięki takim rozmowom i takim spotkaniom wiemy co zrobić i co zmienić aby każde kolejne wcielenie nie było dla żołnierzy rezerwy tylko przykrym obowiązkiem.
 
 
***
 
 
W dniach 12 – 18 września 2017 r. w wielu miejscach Polski północno – zachodniej pododdziały 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej oraz pododdziały wydzielone z innych jednostek wojskowych realizują ćwiczenie pk. RYŚ-17, które jest przygotowaniem do największego tegorocznego ćwiczenia Wojska Polskiego pk. DRAGON-17.
 
 
 
Tekst i zdjęcia: por. Paulina Popiel
 
 
 
 
Jesteś: 5253662 gościem na naszej stronie