12 SDZ BIP
Aktualności
Sobota, 21 lipca 2018 r.
28.07.2017
2 Brygada Zmechanizowana Legionów
W piątek 28 lipca br. żołnierze i pracownicy wojska 2 Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego uroczyście obchodzili doroczne święto brygady.
Tegoroczne obchody święta 2 Brygady Zmechanizowanej Legionów zainaugurowano otwarciem nowoczesnej Sali Odpraw imienia śp. generała broni Włodzimierza Potasińskiego, czego dokonali: pełniący obowiązki Dowódcy 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej gen. bryg. Tomasz Piotrowski, Dowódca 2 Brygady płk Artur Pikoń, a także były Zastępca Dowódcy "Dwunastki" gen. bryg. w stanie spoczynku Andrzej Gwadera. „…wielki to był człowiek i wielki szacunek Mu się należy. Był dowódcą, za którym zamiast butów maszerowały żołnierskie serca…” - tak wspominał pułkownik Pikoń byłego Dowódcę 2 Brygady śp. generała Potasińskiego.

Uroczysty apel rozpoczęło przyjęcie meldunku przez gen. bryg. Tomasza Piotrowskiego od dowódcy uroczystości podpułkownika Marcina Adamskiego o gotowości pododdziałów. W uroczystości uczestniczyli m.in.: pełniący obowiązki Dowódcy 12 Dywizji gen. bryg. Tomasz Piotrowski, przedstawiciele władz samorządowych i służb mundurowych Złocieńca, byli dowódcy brygady, a także liczna młodzież szkolna i mieszkańcy Złocieńca.

Podczas apelu prowadzący narrację mjr Maciej Wiśniewski odczytał rozkazy i decyzje o wyróżnieniach oraz odznaczeniach, a Dowódca 2 Brygady pułkownik Artur Pikoń w towarzystwie generała Piotrowskiego i byłych Dowódców 2 Brygady wręczył wyróżnionym żołnierzom liczne odznaczenia resortowe, akty mianowania na kolejne stopnie wojskowe, odznaki pamiątkowe, pisma pochwalne, listy gratulacyjne i nagrody rzeczowe.

W swoim przemówieniu płk Pikoń przybliżył historię 2 Brygady oraz dokonania szkoleniowe. „Pragnę z dumą podkreślić, że dowodzę zespołem profesjonalistów, oddanych i dzielnych żołnierzy. Posiadają oni wysokiej klasy dowódców, którzy przekazują im umiejętności oraz specjalistyczną wiedzę, dzięki czemu mogę wzorowo realizować powierzone mi zadania. Przed nami kolejne wyzwania, których rozmiar i format jest bardzo duży. Ufam, że podołamy razem tym wyzwaniom, a ćwiczenia Ryś-17 i Dragon-17 będą świadectwem naszego przygotowania do działania zgodnie z wojennym przeznaczeniem” – posumował pułkownik Pikoń.

Za bardzo dobre wyniki szkoleniowe oraz sumienne wykonywanie obowiązków służbowych podziękował również pełniący obowiązki Dowódcy "Dwunastki" generał Piotrowski. „Wszystkim żołnierzom i pracownikom 2 Brygady Zmechanizowanej życzę tylko takich radosnych chwil związanych z bardzo dobrze wykonywanymi obowiązkami. W dniu święta chciałbym również życzyć przyjemnego świętowania, Wam i Waszym najbliższym” – zaznaczył generał Piotrowski.

Kolejną częścią uroczystości było odegranie „Pieśni reprezentacyjnej Wojska Polskiego”, defilada pododdziałów i sprzętu wojskowego, a także pokaz statyczny uzbrojenia będącego na wyposażeniu 2 Brygady Zmechanizowanej. Wszystkie powyższe atrakcje zorganizowano dla mieszkańców Złocieńca na terenie stadionu sportowego w ramach Pikniku Rodzinnego.



Tekst i zdjęcia: por. Błażej Łukaszewski 



Jesteś: 5253656 gościem na naszej stronie