12 SDZ BIP
Aktualności
Poniedziałek, 25 czerwca 2018 r.
17.05.2017
5 Lubuski pułk artylerii
Sulechowscy artylerzyści w poniedziałek 16 maja br. rozpoczęli szkolenie poligonowe w Toruniu od treningu indywidualnych umiejętności strzeleckich oficerów w grupie dowódcy i szefa sztabu pułku.
Trening odbył się na bazie treningu kierowania ogniem 1 baterii artylerii samobieżnej 1 dywizjonu artylerii samobieżnej. Żołnierze 1bas wcześniej zostali przeszkoleni do pracy bojowej na 85 mm armatach D–44. Poprzez użycie sprzętu zastępczego, warunki wykonywanych zadań były zbliżone do instrukcyjnych ze względu na dużą ilość dostępnej amunicji.

Oficerowie podczas zajęć doskonalili umiejętności, które zapewniają wykonywanie zadań ogniowych. Określali także nastawy sposobami przewidzianymi w instrukcji strzelań, wyznaczali współrzędne, jak również przygotowywali komendy i obliczali zużycie amunicji.

Kierownikiem treningu kierowania ogniem był Zastępca Dowódcy 5 pułku artylerii ppłk Grzegorz Potrzuski, który prowadził zajęcia z indywidualnych i praktycznych umiejętności szkolących się oficerów w zakresie przygotowania i wykonania zadań ogniowych.

Wyniki poszczególnych oficerów potwierdziły wysoki poziom znajomości Instrukcji Strzelania i Kierowania Ogniem Artylerii Naziemnej.Tekst i zdjęcia: st. chor. Tomasz RybarczykJesteś: 5174981 gościem na naszej stronie