12 SDZ BIP
Aktualności
Poniedziałek, 25 czerwca 2018 r.
17.02.2017
2 Brygada Zmechanizowana Legionów
W dniach 13-16 lutego br. w 2 Brygadzie Zmechanizowanej rozpoczęto cykl przedsięwzięć przygotowujących stan osobowy brygady do ćwiczenia pk. „DRAWA-17”.

Złocieniecka brygada przygotowania do niezwykle ważnego ćwiczenia, które czeka żołnierzy w miesiącu marcu rozpoczęła pełną parą. W ciągu kilku dni szkolił się nie tylko sztab brygady, ale również wszystkie rozwinięte pododdziały. Batalion dowodzenia realizował ćwiczenie taktyczno-specjalne, natomiast batalion zmechanizowany i logistyczny zajęcia zintegrowane.

Zasadniczym celem treningu sztabowego było doskonalenie praktycznych umiejętności obsady stanowiska dowodzenia w zakresie wykonywania obowiązków na etatowych funkcjach. Ponadto należało zgrać osoby funkcyjne pionów i sekcji w dziedzinie analizy i opracowania danych niezbędnych do podjęcia przez Dowódcę najlepszej decyzji do otrzymanego zadania.

Kolejnym niezwykle ważnym elementem było szkolenie batalionu dowodzenia. Ćwiczący pododdział miał za zadanie rozwinąć i zabezpieczyć funkcjonowanie stanowiska dowodzenia brygady w warunkach mobilnych. W celu osiągnięcia zamierzonego efektu należało zgrać elementy systemu dowodzenia, systemu zabezpieczenia logistycznego, elementy systemu ochrony i obrony oraz komórki funkcyjne komendy stanowiska dowodzenia. W trakcie ćwiczenia taktyczno-specjalnego żołnierze doskonalili umiejętności wykonywania zadań w różnych warunkach terenowych i atmosferycznych w dzień i w nocy z wykorzystaniem sprzętu bojowego.

Zajęcia zintegrowane batalionu zmechanizowanego i logistycznego to ostatni, ale nie mniej waży element całego szkolenia brygady. Żołnierze tych pododdziałów doskonalili się w obsłudze sprzętu i wyposażenia będącego na ich wyposażeniu. Jednym z celów postawionych przez dowódców było również podniesienie poziomu sprawności psychofizycznej w warunkach zimowych.

Dowódca 2 Brygady pułkownik dypl. Artur Pikoń był zadowolony z efektu jaki został osiągnięty na koniec ćwiczenia. Podziękował wszystkim uczestnikom za trud i wysiłek włożony w szkolenie.Tekst: por. Paulina Popiel
Zdjęcia: por. Paulina Popiel


Jesteś: 5174989 gościem na naszej stronie