12 SDZ BIP
Aktualności
Poniedziałek, 25 czerwca 2018 r.
16.02.2017
12 batalion dowodzenia Ułanów Podolskich
W czwartek 16 lutego br. na terenie koszar 12 batalionu dowodzenia Ułanów Podolskich zgodnie z „Planem zasadniczych przedsięwzięć na 2017 rok” odbył się przegląd musztry kompanii ochrony i regulacji ruchu.

Musztra - to ćwiczenia wojskowe, które uczą, jak przyjmować postawę zasadniczą i swobodną, oddawać honory, poruszać się z bronią i bez broni, formować szyki oraz zachowywać się w szyku i poza nim. Rozróżnia się musztrę indywidualną i zespołową, pieszą oraz z pojazdami (wozami bojowymi). Musztra indywidualna przygotowuje żołnierza do wystąpień służbowych oraz do działania w zespole. Musztra zespołowa przygotowuje pododdziały i oddziały do wystąpień służbowych oraz działania w szyku pieszym i z pojazdami.

Celem przedsięwzięcia szkoleniowego zaplanowanego na sam środek lutego było sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, kompletności wyposażenia indywidualnego oraz znajomości zasad musztry. Ponadto dowódca kompanii ochrony i regulacji kapitan Maciej Staszewski miał okazję ocenić umiejętność właściwego wydawania komend przez dowódców drużyn, plutonów jak również ocenić stopień indywidualnego wyszkolenia żołnierza.Tekst: plut. Adam Mirecki
Zdjęcia: szer. Michał ŁaszkiewiczJesteś: 5174985 gościem na naszej stronie