12 SDZ BIP
Aktualności
Wtorek, 24 kwietnia 2018 r.
17.02.2017
12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana

Pokaz dynamiczny w wykonaniu sojuszniczych pododdziałów lądowych i sił powietrznych potwierdził modelowe współdziałanie jakie ponad 4600 żołnierzy  wypracowało w trakcie międzynarodowego ćwiczenia BISON DRAWSKO 2017.

Środowy (15 luty br.) pokaz działania sojuszników obserwował Dowódca Generalny RSZ generał dywizji Jarosław Mika, Inspektor Szkolenia generał brygady Andrzej Danielewski, Dowódca 12 Dywizji Zmechanizowanej generał dywizji Rajmund T. Andrzejczak, Dowódca 12 Brygady Zmechanizowanej pułkownik Piotr Trytek i Dowódca 9 Brygady Kawalerii Pancernej pułkownik Jacek Ostrowski w towarzystwie Dowódcy 43 Brygady Zmechanizowanej generała brygady Jana Swillensa, który był kierownikiem międzynarodowego ćwiczenia rozegranego na obiektach szkoleniowych poligonu drawskiego.

Dzisiejszy pokaz był głównym punktem ćwiczenia Bison Drawsko. Przez ponad 4 tygodnie żołnierze 7 armii szkolili się intensywnie i potwierdzili bardzo dobrą kooperację międzynarodową podczas prowadzonych operacji. Jestem dumny, że miałem ten zaszczyt być kierownikiem tego ćwiczenia” – podkreślił gen. bryg. Jan Swillens. 

Kierownik ćwiczenia wielokrotnie zaznaczał, że wykonanie tak złożonych zadań taktycznych było możliwe dzięki doskonałej współpracy, która pozwoliła osiągnąć główny cel ćwiczenia. „Oczywiście nie wszystko poszło perfekcyjnie, ale uważam, że uczestnictwo w tym ćwiczeniu jest istotnym doświadczeniem dla wszystkich żołnierzy. Jest jeszcze wiele rzeczy, które musimy udoskonalić. Wyciągnięte wnioski będziemy chcieli wprowadzić w najbliższych miesiącach, aby kolejne ćwiczenia w przyszłości poszły jeszcze lepiej” – podsumował generał Swillens podkreślając profesjonalne wyszkolenie żołnierzy, którzy współpracowali na drawskim poligonie.

Międzynarodowe ćwiczenie wymagało od ponad 4600 żołnierzy ścisłej kooperacji,, którzy realizując zadania taktyczne wykorzystywali liczne transportery opancerzone Rosomak i Boxer, bojowe wozy piechoty CV-90 i Bradley, bojowe wozy rozpoznawcze Fennek, czołgi PT-91 Twardy i Leopard A6, śmigłowce Mi-24, samoloty Su-22, haubice samobieżne Paladyn i Panzerhowitzer 2000 oraz różnorodny, specjalistyczny sprzęt wojskowy.

W celu  potwierdzenia znakomitej kooperacji ćwiczące wojska przeprowadziły w środę 15 lutego br. wspólny pokaz dynamiczny, podczas którego sojusznicze pododdziały rozpoznawcze, zmotoryzowane i pancerne razem współdziałały z lotnictwem na Pasie Ćwiczeń Taktycznych przy Górze Hetmańskiej.

Po zaatakowaniu holenderskiej kolumny pojazdów logistycznych wezwano bojowe wozy piechoty CV-90, które zajęły rejon obrony. Następnie wsparcia udzieliły załogi niemieckich czołgów Leopard A6 i polskich PT-91 Twardy, a także amerykańskie haubice samobieżne Paladyn i holenderskie Panzerhowitzer 2000. W dalszej części pokazu zrealizowano przejścia w polach minowych za pomocą pojazdu inżynieryjnego Kodiak oraz ładunku wydłużonego ŁWD, po czym nastąpił kontratak połączonych sił czołgów, wozów bojowych i kołowych transporterów opancerzonych Rosomak.

 Trzon polskiego kontyngentu stanowili żołnierze 3 batalionu piechoty zmotoryzowanej ze Stargardu, którzy nie tylko byli zaangażowani w pokaz dynamiczny, ale przede wszystkim każdego dnia realizowani działania defensywne i ofensywne z sojusznikami. „Żołnierze 3 batalionu wykonywali zadania taktyczne z holenderskim 17 i 45 batalionowym zgrupowaniem taktycznym i niemiecką kompanią czołgów. Ćwiczenie to było pierwszą okazją to współpracy z armią holenderską, więc jest to cenne i przydatne doświadczenie dla żołnierzy 3 batalionu” - podsumował Dowódca 3 batalionu piechoty zmotoryzowanej (12BZ) podpułkownik Krzysztof Duda.

Wnioskami z sojuszniczego współdziałania podzielił się również Dowódca 2 kompanii piechoty zmotoryzowanej (3bpzmot/12BZ) kpt. Kamil Kostyła. „Podczas ćwiczenia BISON DRAWSKO 2017 mieliśmy wyjątkową okazję realizować działania taktyczne z żołnierzami 6 różnych narodowości. Mogliśmy porównać obowiązujące procedury, możliwości techniczne sprzętu wojskowego, a także wymienić się zdobytymi doświadczeniami. To wszystko jest bardzo istotne, aby w przyszłości osiągnąć jeszcze wyższy poziom w szkoleniu” – podkreślił kapitan Kostyła.

Bezpośrednio po pokazie dynamicznym zorganizowano pokaz statyczny sprzętu wojskowego, który był wykorzystywany w trakcie działań taktycznych. Zaproszeni goście mogli zapoznać się z zaprezentowanymi czołgami, transporterami, specjalistycznym sprzętem logistycznym, inżynieryjnym i łączności. Wywiad generała Swillensa udzielony licznym dziennikarzom zakończył Dzień Dostojnych Gości na międzynarodowym ćwiczeniu BISON DRAWSKO 2017.Tekst: por. Błażej Łukaszewski
Zdjęcia: por. Błażej Łukaszewski, st. chor. Artur WalentoJesteś: 4987373 gościem na naszej stronie