12 SDZ BIP
Aktualności
Poniedziałek, 25 czerwca 2018 r.
15.02.2017
12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana
75 lat temu, 14 lutego 1942 r. Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Nawiązując do tego wydarzenia, na Cmentarzu Centralnym hołd bohaterom złożyli żołnierze AK, samorządowcy, żołnierze i harcerze.

 


Dla upamiętnienia tego wydarzenia we wtorek 14 lutego br. na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie przy pomniku Armii Krajowej przedstawiciele władz państwowych i samorządowych z udziałem przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej posła Michała Jacha, służb mundurowych Garnizonu Szczecin oraz kombatantów i pocztów sztandarowych oddali hołd żołnierzom Armii Krajowej, którzy poświęcili życie w walce o wolność i niepodległość Rzeczypospolitej.

Po przyjęciu meldunku przez Dowódcę Garnizonu gen. dyw. Rajmunda T. Andrzejczaka o gotowości pododdziałów honorowych wojska i policji do rozpoczęcia uroczystości Orkiestra Wojskowa Szczecin odegrała hymn państwowy.

Zabierając głos Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Szczecin Jolanta Szyłkowska oraz Prezes Honorowy Okręgu Szczecin płk rez. Bolesław Pawłowski ps. „Lanca”, przypomnieli o fenomenie Armii Krajowej, działającej na terenie całego Polskiego Państwa Podziemnego, które było wówczas jednym konspiracyjnym państwem na świecie posiadającym struktury wojskowe i cywilne. Zaznaczyli, że żołnierze AK za walkę o niepodległość Polski zapłacili wysoką cenę.

W okolicznościowym przemówieniu dowódca 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej podkreślił, że Armia Krajowa jako organizacja zbrojna w okresie okupacji hitlerowskiej była podstawą ochrony wartości związanych z dobrem narodowym. W trakcie wystąpienia zwrócił się do młodszych obywateli - Polaków z przekazem zachęcającym ich do kształtowania postaw patriotycznych, odpowiedzi na pytanie o gotowości do poświęcenia się dla dobra Ojczyzny.
 
Po odczytaniu Apelu Pamięci przez porucznika Bartłomieja Kuleszy z 12 Brygady Zmechanizowanej i oddaniu salwy honorowej złożono pod pomnikiem „Armii Krajowej” okolicznościowe wieńce i wiązanki kwiatów.


***
Decyzja o powstaniu AK była podyktowana koniecznością scalenia polskich konspiracyjnych oddziałów zbrojnych i podporządkowania ich rządowi RP w Londynie, któremu podlegały Siły Zbrojne RP. W zamierzeniach rządu miała być organizacją ogólnonarodową, ponadpartyjną, a jej Komendant Główny jedynym, upełnomocnionym przez rząd dowódcą krajowej siły zbrojnej. Głównym zadaniem AK było prowadzenie walki o odzyskanie niepodległości przez organizowanie i prowadzenie samoobrony i przygotowanie armii podziemnej na okres powstania, które miało wybuchnąć na ziemiach polskich w okresie militarnego załamania Niemiec.

Tekst i zdjęcia: mjr Marek Nabzdyjak

Jesteś: 5174976 gościem na naszej stronie