12 SDZ BIP
Aktualności
Poniedziałek, 25 czerwca 2018 r.
03.01.2012
.
Szczecin, dnia 02.01.2012r. „ W tym roku nie będzie lżej…” zapewnił żoł-nierzy, szef szkolenia 12SDZ, podczas uroczystej zbiórki z okazji inauguracji roku szkoleniowego.
 
W pierwszy poniedziałek 2012 roku na placu apelowym 12 Brygady Zmecha-nizowanej zgromadziła się kierownicza kadra 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizo-wanej i Błękitnej Brygady. Podczas zbiórki, pełniący obowiązki dowódcy 12 dywizji, pułkownik Sławomir Dudczak w swoim wystąpieniu życzył żołnierzom 12 Brygady Zmechanizowanej i 12 batalionu dowodzenia owocnej pracy i samych sukcesów w rozpoczynającym się nowym roku szkoleniowym. Poinformował również o czekają-cych pododdziały bardzo ważnych przedsięwzięciach organizacyjno-planistycznych, na czele z rozpoczęciem przygotowania i szkolenia XII Zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Następnie szef szkolenia dywizji, pułkownik Artur Pikoń przedstawił  główne zadanie 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej na 2012 rok oraz zapoznał z najważniejszymi celami szkoleniowymi, obowiązującymi w tym roku. „Proces przygotowania i szkolenia do kolejnej zmiany ISAF i Sił Odpowiedzi NATO będzie realizowany w pełnym zakresie i przy pełnym zabezpieczeniu materiałowym” - zapewnił żołnierzy szef szkolenia dywizji i obiecał, że: „W tym roku nie będzie lżej, będzie jeszcze więcej poligonów”. Defilada pododdziałów „Dwunastki” zakończyła uroczyste rozpoczęcie  roku szkoleniowego.


Jesteś: 5174996 gościem na naszej stronie