12 SDZ BIP
Status Prawny
Sobota, 21 lipca 2018 r.
 1)  Rozkaz Naczelnego Dowódcy WP nr 058/Org z dnia 15 marca 1945r. o sformowaniu 12 Dywizji Piechoty (02.10.1958 przekształcenie w zmechanizowany Związek Taktyczny - 12DZ);

2)  Decyzja Nr 30/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 1994r. w sprawie nadania nazwy wyróżniającej oraz imienia patrona 12 DZ w Szczecinie: 12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana im. Bolesława Krzywoustego;

3)  Decyzja Nr 88/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2009r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i ustanowienia dorocznego Święta 12 SDZ im. Bolesława Krzywoustego:
     12 SDZ kultywuje tradycje:
      - 6 Dywizji Strzelców Polskich Armii gen. Józefa Hallera (1919);
      - 12 Dywizji Piechoty (1919 - 1939);
      - 12 Dywizji Piechoty Armii Krajowej (1944);
      - 12 Dywizji Piechoty (1945 - 1958);
      - 12 Dywizji Zmechanizowanej (1958 - 1994).
      Ustanawia się Doroczne Święto 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Bolesława Krzywoustego  w dniu 28 czerwca.
Jesteś: 5253708 gościem na naszej stronie